1L2-pilih produkL3-semak harga dan checkout

L7-maklumat

L8-pembeli dan penerima

L5-WUJUD AKAUNL9-selesaikan tempahan

l12-selesai